FİLE’de Anadolu Yıldızı kızlarımız yine finalde

To­kat’ta ya­pı­lan Ana­do­lu Yıl­dız­la­rı vo­ley­bol ya­rı fi­nal gru­bun­da Ço­rum kız­la­rı To­kat’ı 3-0, Ga­zi­an­tep’i 3-1 ye­ner­ken Düz­ce’ye 3-1 ye­ni­le­rek grup ikin­ci­si ola­rak ge­çen yı­lın ar­dın­dan bu yıl­da Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

FİLE’de Anadolu Yıldızı kızlarımız yine finalde

YÜK­SEL BA­SAR

Ana­do­lu Yıl­dız­lar Li­gi vo­ley­bol ya­rı fi­nal gru­bun­da ikin­ci olan Ço­rum kız ta­kı­mı bu yıl­da Tür­ki­ye fi­nal­le­ri­ne git­me­ye hak ka­zan­dı. İlk ma­çın­da To­kat’ı 3-0 ye­nen kız­la­rı­mız ikin­ci ma­çın­da Düz­ce’ye 3-1 ye­nil­di. Dün son ma­çın­da Ga­zi­an­tep’i 3-0 ye­nen Ço­rum kız ta­kı­mı grup ikin­ci­si ola­rak bu yıl­da Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı. An­tre­nör Ümit Gök­göz ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da Ana­do­lu Yıl­dız­la­rı Li­gin­de fnal­ler­de mü­ca­de­le et­me hak­kı ka­za­nan spor­cu­la­rı­nı kut­la­dı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 14:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER