YSK’nin aldığı son kararla il genel meclisi ile belediye seçimlerinde, seçim sonuçlarının sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesinde değişikliğe gidildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 sayılı genelgede yapılan bazı değişiklikleri içeren kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla 138 sayılı genelgenin “İl genel meclisi ile belediye seçimlerinde seçim sonuçlarının sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi” başlıklı 43. maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda birinci fıkra, “Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusularını okumadan önce, seçim türüne göre ters çevirerek tasnif edip masanın üstüne koyar. Bu işlem tamamlandıktan sonra başkan, 41. maddedeki sıraya göre oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur” şeklinde düzenlendi.

Genelgenin 43. maddesinin birinci fıkrasında, “Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur” ifadesi yer alıyordu.

Muhtarlık seçiminde ‘fazla oy pusulası’ kararı

Ayrıca genelgenin 48’inci maddesinin son bendine de şu düzenleme eklendi: “Muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, muhtarlık için oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm muhtarlık oy pusulaları tekrar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılır ve fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenir ve bu husus tutanağa geçirilir. Sayım ve döküm işlemlerine bu işlem yapıldıktan sonra devam edilir.”