M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu tarafından Uluslararası Mülteci Hukuku Çalıştayı düzenlendi.

Baroda düzenlenen çalıştaya Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve avukatlar katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, gerek Türkiye’de gerekse Çorum’da mülteci sayısının her geçen gün hızla çoğaldığını belirterek sayı çoğalırken günlük yaşamda ve hukuki anlamda karşılaşılan sorunların da buna bağlı olarak arttığını söyledi.

Bu nedenle çalıştayı düzenlediklerini dile getiren Akpınar, “Mülteci hukuku içinde birçok disiplini barındıran, gelişen ve birçok sorunun da olduğu alandır. Çalıştayda katılımcılara bu konularda eğitim verilecek ve hak ihlallerinin en aza indirilmesi için neler yapılması gerektiği anlatılacak. Çorum Barosu olarak sığınmacı ve mültecilerin insan haklarına yakışır bir muamele görmesi için çalışıyoruz.” dedi.

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Av. Güz Gültan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Kapsamında Uluslararası Koruma Prosedürleri”, Av. Irmak Ulusu ise “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Kapsamında İtiraf Usulleri” konuları altında katılımcılara sunum yaptılar.