HİTÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Bahar Döneminde uygulayacakları eğitim modeli ile ilgili Senatonun toplanarak bir dizi kararlar aldığını belirtti.

HİTÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Bahar Döneminde uygulayacakları eğitim modeli ile ilgili Senatonun toplanarak bir dizi kararlar aldığını belirtti.

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı kararları ve YÖK'ün tavsiyeleri doğrultusunda "azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması" şartıyla uygulamalı derslerin yoğun olduğu programlarda öğrencilerin seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze eğitim yapılabileceği yönünde yükseköğretim kurumlarının ilgili planlamayı yapabilmelerine müsaade edildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite Senatosu'nun 2 Mart 2021 tarihinde toplanarak kararlar aldığını ifade etti.
Rektörü Prof. Dr. Öztürk aldıkları kararları şöyle sıraladı:

“Üniversitemiz eğitim birimleri, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde karma (hibrit) eğitim modeli ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir.
Tabloda belirtilen uygulamalı derslerin yoğun olduğu bölüm ve programların asgari yeterliklerini karşılayacak şekilde öğrencilerimizin mezuniyetinde gerekli olan dersler, salgın koşullarına uygun olarak tüm sağlık tedbirlerinin alınması ve seyreltilmiş yeterli sayıda gruplar oluşturulması suretiyle yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze eğitime tabloda belirtilen programlardaki son sınıf derslerini ilk defa alan öğrenciler katılacaktır. Tabloda yer almayan diğer birimlerimizdeki bölüm/programlarda eğitim, kazandırılması gereken asgari yeterlilikler de dikkate alınmak suretiyle uzaktan eğitim ile çevrim içi yapılacaktır. Yüz yüze yapılacak derslerde "Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanacaktır.

Uzaktan eğitim ile verilen derslere ait sınavlar, etkinlikler ve değerlendirme ölçütleri 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitime devam edecek bölüm ve programlardaki öğrencilerimiz talepleri halinde şartlarını sağlamak kaydıyla KYK yurtlarında barınabileceklerdir. Daha önce KYK yurtlarında kaydı olanlar aynı şartlarda KYK yurtlarında ikamet edebileceklerdir. Kaydı olmayanlar ise KYK yurtlarına "Misafir Öğrenci" statüsünde başvurabileceklerdir. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerimiz talepleri halinde kayıt dondurma haklarından yararlanabileceklerdir. Yüz yüze eğitim planlanan birimlerimiz tarafından öğrencilerin bir arada bulunacakları mekânlarda gerekli her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır. Öğrencilerin sınıflara dağılımı ve haftalık ders saatleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır. Lisansüstü programlarda dersler karma (hibrit) yöntemle yürütülecektir. Dersin yüz yüze veya uzaktan çevrimiçi yapılması kararını dersi veren öğretim üyesi belirleyerek dönem başında öğrencilere duyuracaktır. Öğrencilerin stajları, ilgili birimlerin staj mevzuatı çerçevesinde "Yerinde Staj" şeklinde uygulanacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda, salgının seyrine göre Senato tarafından eğitim-öğretim ile ilgili yeni kararlar ve düzenlemeler yapılabilir.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER