‘Milli Eğitim’de soruşturmaları maarif müfettişleri yapmalı’

Eğitim Bir Sen olarak, Bakanlığa başvurarak, bakanlık maarif müfettişleri haklarının verilmesi noktasında düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.

‘Milli Eğitim’de soruşturmaları  maarif müfettişleri yapmalı’

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Tahir Eşkil, Eğitim Bir Sen olarak, Bakanlığa başvurarak, bakanlık maarif müfettişleri uhdesinde iş ve işlemlerin öncelikle müfettişler eliyle yürütülmesi, iş yüküne oranla müfettiş sayısının yeterli gelmemesi halinde eğitim kurumu yöneticilerinin muhakkik olarak görevlendirilmeleri, birden fazla soruşturma görevinin yüklenmemesi, muhakkik görevi nedeniyle kendilerine maarif müfettişlerine ödenen harcırah gibi özlük haklarının verilmesi noktasında düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 17. maddesi hükmü gereğince, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin, bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini kaydeden Eşkil, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 20.8.2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde bakanlık maarif müfettişleri haricinde kimlerin disiplin soruşturmasını yürütebileceği konusunda açık hüküm olmamakla beraber 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca eğitim kurumu müdürlerinin soruşturmacı/muhakkik olarak görevlendirildikleri görülmektedir. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde illerde oluşturulan çalışma gruplarında yeterli sayıda maarif müfettişi bulunmasına rağmen bu kişilere görev verilmeyerek eğitim kurumu yöneticilerinin sık sık soruşturmacı olarak görevlendirildikleri, bir soruşturmayı tamamlayamadan müteakip soruşturma görevlerinin verildiği bildirilmektedir.
İnceleme ve soruşturma işlemlerinin hukuk ve yönetim disiplini alanında uzmanlık gerektiren bir iş olduğu dikkate alındığında, soruşturmacının mevzuat hükümlerinin yanında soruşturulan hususla ilgili teknik bilgileri, tecrübe, dikkatli şekilde inceleme yaparak materyal toplama, bunları hukuk usul ve prensipleri dâhilinde tespit ve muhakeme edebilmesi soruşturmanın hukuka uygun, adil ve denetlenebilir olması açısından önem arz etmektedir. Ancak, eğitim kurumlarının işleyişine ilişkin yönetmelik hükümleri başta olmak üzere, kendilerine muhtelif mevzuat hükümleri çerçevesinde çok sayıda idari görev ve sorumluluk yüklenen eğitim kurumu yöneticilerinin sıklıkla soruşturmacı/muhakkik olarak görevlendirilmeleri, bir taraftan soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesine engel teşkil edecek, diğer taraftan ise eğitim kurumlarının yönetimini sekteye uğratabilecektir.
Bu nedenle, eğitim kurumu yöneticilerinin muhakkik olarak görevlendirilmelerinin usule bağlanmasını ve bu görevlendirilmelerden kaynaklı sorunların giderilmesini Bakanlıktan talep ettik” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2018, 11:33
YORUM EKLE
YORUMLAR
YAKUP SAYAT
YAKUP SAYAT - 5 yıl Önce

MUHAKKİK İNCELEME VE SORUŞTURMA YAPARAK MÜFETTİŞ OLMUYOR,SADECE SEVİLMEYEN ADAM OLUYOR.BİR MÜDÜRÜN DOSYASI BAŞKA BİR MÜDÜRE VERİLEREK ARKADAŞLAR ARASINDA KIRGINLIĞA SEBEB OLUNUYOR.CEZA TEKLİF ETMEDİĞİMİZ ZAMANDA SIKINTI OLUYOR.

misafir
misafir - 5 yıl Önce

soruşturma yapmaya ne gerek var disiplin amiri olaya hakim. yaptırımı uygulasın iş olsun bitsin. hukuka uygunluk aramak zaten yok. bu kadar stres edilecek büyütülecek bir mesele değil. müfettiş olmasa da işler yürür, öğretmen olmasa da işler yürür. amir yetkin olmasa da işler yürür. bu yüzyılda çok gereksiz konulardan bahsediyorsunuz. bilişim çağında ugraştığınız şeye bak.....

Okan
Okan - 4 yıl Önce

İstanbul Özel Merkez Kayaşehir Açı özel öğretim kursunun teog öğrencisi var. Öğretmenlerin bazılarının lisansı iptal olmuş, bazısı öğretmen bile değil, Mühendislik okuyan öğrenciler öğretmenlik yapıyor. Başakşehir ilçe milli eğitimin bu durumdan haberi var. İki yıldır ruhsatsız kursu korumaktalar. Şikayetlerin hepsini geçiştirip kaçak ve usülsüz kurs kollamaktadır. Kanunlar adamına göre uygu***maktadır. Başakşehir İlçe milli eğitimdeki devlet memurları görevi kötüye kul***maktadır.

SIRADAKİ HABER