Duygu Üçöz Türkiye üçüncüsü

Eskişehir’de yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda Çorum Gençlikspor’dan 48 kiloda Duygu Üçöz üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyonada ilimizden 18 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Duygu Üçöz Türkiye üçüncüsü

HALİL ÖZTÜRK

Es­ki­ye­hir’de ya­pı­lan Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Ju­do Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por’dan Duy­gu Üçöz üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.

Es­ki­şe­nir Anıl Gür Spor Sa­lo­nu’nda üç gün sü­ren Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda 535 er­kek 222 kız spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ço­rum’dan 18 spor­cu­nun ma­dal­ya mü­ca­de­le­sin­de tek kür­sü­ye çı­kan isim Duy­gu İçöz ol­du.

Ba­yan­lar 48 ki­lo­da 47 spor­cu­nun mü­ca­de­le­sin­de Duy­gu Üçöz ilk tu­ru bay geç­ti ikin­ci tur­da Sam­sun’dan Be­ri­ka Kap­lan’ı ye­ne­rek üçün­cü tu­ra yük­se­len Üçöz Sa­kar­ya’dan Nil­su Ku­ru­cu’yu ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ma­çın­da Kon­ya’dan Mer­yem İc­lal Ars­lan’a ye­ni­len Duy­gu Üçöz fi­na­le yük­sel­me şan­sı­nı ka­çır­dı. Spor­cu­mu­zun ye­nil­di­ği Kon­ya’yı spor­cu Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.

Duy­gu Üçöz re­pe­saj ma­çın­da ise İs­tan­bul’dan Mer­yem Nur Kan­bur’u ye­ne­rek sık­le­tin­de üçün­cü ol­du ve bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER