Galatasaray U 15 kadrosunda iki Çorumlu forma giyiyor

Ço­rum’da ye­ti­şen ve gös­ter­dik­le­ri per­for­mans­la Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer olan iki fut­bol­cu Ba­tu­han Türk­men ve Emir Be­ra Ay­de­mir sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kı­mın U 15 kad­ro­sun­da for­ma gi­yi­yor­lar.

Galatasaray U 15 kadrosunda iki Çorumlu forma giyiyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum’da ye­ti­şen ve gös­ter­dik­le­ri per­for­mans­la Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer olan iki fut­bol­cu Ba­tu­han Türk­men ve Emir Be­ra Ay­de­mir sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kı­mın U 15 kad­ro­sun­da for­ma gi­yi­yor­lar. İki se­zon­dur Ga­la­ta­sa­ray alt ya­pı­sın­da for­ma gi­yen Ba­tu­han Türk­men ile bu geç­ti­ği­miz se­zon so­nun­da sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kı­ma trans­fer olan ka­le­ci Emin Be­ra Ay­de­mir ta­kım­la­rı­nın ilk on­bir­le­rin­de for­ma şan­sı bul­ma­ya baş­la­dı­lar.
Bu ka­te­go­ri­de mil­li ta­kı­ma­da da­vet edi­len Ba­tu­han Türk­men’in ar­dın­dan Emin Be­ra’nın da gös­te­re­ce­ği per­for­mans­la mil­li ta­kı­ma çağ­rıl­ma­sı bek­le­ni­yor. İki fut­bol­cu­nun­da gös­te­re­cek­le­ri per­for­mans­la­rı ge­le­cek­le­ri­ni be­lir­le­ye­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER