Muhammed Enes Erzincanspor’da

Mu­ham­med Enes Yıl­maz ye­ni se­zon için Er­zin­cans­por ile an­laş­tı.

Muhammed Enes Erzincanspor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Mu­ham­med Enes Yıl­maz ye­ni se­zon için Er­zin­cans­por ile an­laş­tı. Ge­çen se­zon ba­şın­da An­ka­ra De­mirs­por’dan Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan Mu­ham­med Enes Yıl­maz faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yın­ca dev­re ara­sın­da ye­ni­den es­ki ta­kı­mı An­ka­ra De­mirs­por’a dön­müş­tü.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da sa­de­ce iki gol atan Mu­ham­med Enes ikin­ci ya­rı­da ise An­ka­ra De­mirs­por for­ma­sı ile se­kiz gol at­tı ve ta­kı­mı­nın şam­pi­yon­lu­ğun­da bü­yük pay sa­hi­bi ol­du.

Genç fut­bol­cu bu per­for­man­sı ile ye­ni se­zon­da güç­lü kad­ro ile gir­mek is­te­yen Er­zin­cans­por ile an­laş­tı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2018, 10:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER