Özel Sporculara özel koşu

4. Hi­tit Ko­şu­su’na ye­di­den yet­mi­şe bir çok yaş­tan isim­ler ka­tıl­dı­lar.

Özel Sporculara özel koşu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
4. Hi­tit Ko­şu­su’na ye­di­den yet­mi­şe bir çok yaş­tan isim­ler ka­tıl­dı­lar. Bu ko­şu­nun özel isim­le­ri­de var­dı. Bun­lar Özel Spor­cu­lar ol­du­lar. Ge­rek Ço­rum Be­le­di­ye­si En­gel­li­ler Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri ge­rek­se di­ğer en­gel­li öğ­ren­ci­ler ya­rı­şın özel bö­lü­mün­de pro­to­kol üye­le­ri ile bir­lik­te ya­rış­tı­lar ve özel ola­rak ödül­len­di­ril­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER