Sungurlu’lu pehlivanlara Kırkpınar’a özel kısbet

Sun­gur­lu­lu peh­li­van­lar Kırk­pı­nar ha­zır­lık­la­rın­da tem­po yük­selt­ti­ler.

Sungurlu’lu pehlivanlara Kırkpınar’a özel kısbet

MURAT KARASU

Sun­gur­lu­lu peh­li­van­lar Kırk­pı­nar ha­zır­lık­la­rın­da tem­po yük­selt­ti­ler. Ra­ma­zan do­la­yı­sı ile ça­lış­ma­la­rı­nı da­ha çok ge­ce­le­ri fi­zik­sel ve ağır­lık yük­le­me­si ya­pa­rak sür­dü­ren gü­reş­çi­ler 657. ta­ri­hi Kırk­pı­nar Gü­reş­le­ri­nin ta­ri­hi­nin yak­laş­ma­sı ne­de­ni ile ça­lış­ma­la­rı­nı çim­le­re ta­şı­dı­lar.

Yağ­lı Gü­reş an­tren­man­lar­la­rı­na baş­la­yan peh­li­van­la­ra Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner ta­ra­fın­dan eşorf­man ta­kı­mı spor ayak­ka­bı­sı ve kıs­pet­le­ri he­di­ye edil­di. Kırk­pı­nar Gü­reş­le­rin­de ye­ni gi­ye­cekl­ye­ri kıs­pet­le­ri ile poz ve­ren peh­li­van­lar Kırk­pı­nar’dan ba­şa­rı­lı ola­rak dö­ne­rek ve­ri­len bu des­te­ğin bo­şa git­me­ye­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER