U 11’de şampiyon GENÇLERBİRLİĞİ

U 11 Ligi final maçında Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor’un 45. dakikada Önder Kerem’in attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluğu kazandı. Yarı final maçlarını rahat kazanan iki takımın final karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu ve rakibini son dakikalarda bulduğu golle yenen Gençlerbirliği şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

U 11’de şampiyon GENÇLERBİRLİĞİ

HA­LİL ÖZ­TÜRK
U 11’de şam­pi­yon­lu­ğu Genç­ler­bir­li­ği ka­zan­dı. Fi­nal ma­çın­da Ala­ca Be­le­di­yes­por’un son da­ki­ka­lar­da bul­du­ğu gol­le 1-0 ye­nen Genç­ler­bir­li­ği şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.
İki grup­ta oy­na­nan maç­lar so­nun­da ya­rı fi­na­le yük­se­len ve ya­rı fi­nal maç­la­rı­nı ra­hat skor­lar­la ka­za­na­rak fi­na­le yük­se­len Genç­ler­bir­li­ği ile Ala­ca Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rı dün şam­pi­yon­luk için kar­şı kar­şı­ya gel­di­ler. İki ta­kı­mın­da kon­trol­lü bir fut­bol or­ta­ya koy­du­ğu maç­ta gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar ve ilk ya­rı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­da da ta­kım­lar da­ha çok sa­vun­ma­yı dü­şü­ne­rek ra­ki­bin ha­ta­sı­nı bek­le­di. Ma­çın pe­nal­tı­la­ra git­me­si bek­le­nir­ken 45. da­ki­ka­da Genç­ler­bir­li­ği Ön­der Ke­rem’in at­tı­ğı gol­le fi­nal­de ra­ki­bi önün­de 1-0 öne geç­ti. Ka­lan bö­lüm­de Ala­ca Be­le­di­yes­por’un be­ra­ber­lik ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve sa­ha­dan tek gol­le ga­lip ay­rı­lan Genç­ler­bir­li­ği U 11’in şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
gençlerbirliği
gençlerbirliği - 5 yıl Önce

o çocuk iskilibede soktu

SIRADAKİ HABER