Ağaçlara kıymayın

İn­ci Park'ta bu­lu­nan ıh­la­mur ağaç­la­rı, ade­ta va­tan­da­şın hış­mı­na uğ­ra­dı. Ih­la­mur top­la­mak için dal­la­rı­na değ­nek­ler­le vu­ran ba­zı aç göz­lü in­san­lar, ağaç­la­rın dal­la­rı­nın kı­rıl­ma­sı­na se­bep olu­yor. 

Ağaçlara kıymayın

MU­RAT ÇE­TİN
İn­ci Park'ta bu­lu­nan ıh­la­mur ağaç­la­rı, ade­ta va­tan­da­şın hış­mı­na uğ­ra­dı. Ih­la­mur top­la­mak için dal­la­rı­na değ­nek­ler­le vu­ran ba­zı aç göz­lü in­san­lar, ağaç­la­rın dal­la­rı­nın kı­rıl­ma­sı­na se­bep olu­yor. 

Ko­nu­ya du­yar­lı va­tan­daş­la­rın ga­ze­te­miz what­sApp ih­bar hat­tı­na gön­der­di­ği fo­toğ­raf ka­re­le­ri, ya­şa­nan­la­rı göz­ler önü­ne se­rer­ken, "Üç ku­ruş­luk ıh­la­mur top­la­ya­bil­mek için ağaç kat­li­amı yap­ma­nın ne ge­re­ği var?" di­yen va­tan­daş­lar, in­san­la­rı bi­raz da­ha du­yar­lı ve do­ğa­ya say­gı­lı ol­ma­ya da­vet et­ti.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 12:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER