Çetin Koçak’a milli görev

Çe­tin Ko­çak’a bir mil­li gö­rev da­ha. Gör­me En­gel­li Yüz­me Mil­li ta­kı­mı tek­nik he­ye­tin­de yer alan Çe­tin Ko­çak Hol­lan­da’da ya­pı­la­cak Açık Ulus­la­ra­ra­sı Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım tek­nik he­ye­tin­de gö­rev ya­pa­cak.

Çetin Koçak’a milli görev

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Çe­tin Ko­çak’a bir mil­li gö­rev da­ha. Gör­me En­gel­li Yüz­me Mil­li ta­kı­mı tek­nik he­ye­tin­de yer alan Çe­tin Ko­çak Hol­lan­da’da ya­pı­la­cak Açık Ulus­la­ra­ra­sı Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım tek­nik he­ye­tin­de gö­rev ya­pa­cak.

22-24 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da Hol­lan­da Açık Ulus­la­ra­ra­sı Yüz­me Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım tek­nik he­ye­tin­de an­tre­nör Mah­mut Ka­ra­kol­luk­çu, Meh­met Ali Al­bas, ve Çe­tin Ko­çak ile spor­cu­lar İlay­da Af­ra Yurt­suz, Ha­lil İb­ra­him Ars­lan, Er­can Te­mur, Ah­met As­lan, Tö­re Bı­yık, Fe­dai Özal ve Em­re Sön­mez bu­lu­nu­yor.

Ka­fi­le 21 Ha­zi­ran’da İs­tan­bul’dan uçak­la Hol­lan­da’ya gi­de­cek 25 Ha­zi­ran’da ise yur­da dö­ne­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER