Hitit Üniversitesi, Yeşil Kampüs hedefi doğrultusunda çevrenin korunması, doğal kaynakların tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm ile atıkların tekrar kullanıma sunulması konusunda çalışmalar yapıyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda gerçekleştirdiği uygulamalarla rol model olmaya gayret eden üniversite, yaptığı çalışma ve yatırımlarla hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Bu hedefe yönelik örnek çalışmalardan biri de trijenerasyon sistemi uygulaması. Çalışma sistemi doğalgaz kaynaklı elektrik üretimi olan sistemde, atık baca gazı, geri dönüşüme kazandırılırken kış dönemi ısıtmaya, yaz döneminde de soğutmaya yönelik kullanılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüsünde yer alan Isı-Enerji Merkezi’nde orta ve uzun vadeli planlamada toplam 2.4 MW gücünde trijenerasyon sistemi için yer ayrıldığını ifade ederek, 1. etap yapım işinde bu trijenerasyon sisteminin 1.2 MW’lık kısmının kurularak testlerinin tamamlandığını ve devreye almaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Benzer sistemin 400 KW kapasiteye sahip versiyonunun Meslek Yüksekokulları Kampüsünde uygulandığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Alkan, 3 yıla yakın bir süredir çalışan sistem sayesinde, 1 Ekim 2016 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yaklaşık 450 bin TL tasarruf sağlandığını belirterek, “2016 rakamlarıyla yatırım maliyeti 1 milyon TL olduğu göz önüne alındığında, sistemin ihale aşamasında kurulum maliyetini yaklaşık 5 yılda amorti edeceği hesaplanmış olup, bugüne kadar üretilen enerji miktarı dikkate alındığında bu hedefe daha az sürede ulaşılacaktır. Trijenerasyon sistemleri hem tasarruf sağlamakta hem de temiz enerji üretimi ile çevre dostu olarak çalışmaktadır. Kuzey Kampüste 1. Etapta kurulan 1.2 MW’lık tesisin de devreye alınması ile yıllık ortalama 700 bin ile 900 bin TL arasında tasarruf yapılması hedeflenmektedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Alkan ayrıca 2012 yılından itibaren büyük bir azimle yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında hayata geçirilen projeyle, 2018 yılının Eylül ayında Resmi Gazete’de yer alan Kamu Binaları Standartları Rehberi’ndeki binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartının da sağlandığına dikkat çekti. 

Öte yandan güneş enerjisinden faydalanarak enerji üretimi sağlamak adına başlatılan projelerin (GES) tamamlanıp yatırım planları içinde yer alması ve uygulanması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Rektör Alkan, Kuzey Kampüs’te özellikle çatı uygulaması ağırlıklı olmak üzere arazi ile birlikte ilk etapta 1 MW gücünde GES projesi hazırlandığını ve bunun yapım ihalesine hazır hale getirildiğini ifade etti. (Haber Merkezi)