Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Şevket Erzen’in de katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Genel Kurul Toplantısı, açılış-yoklama, Başkanlık Divanı seçimi ve Gündemin kabulüne ilişkin oylamalardan sonra Kurumun faaliyetleri hakkındaki Yönetim Kurulu İkinci Dönem Durum Raporu ve Denetçiler raporunun okunmasıyla başladı.

Yönetim Kurulu’nun Resmî İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde yapılmasını istediği değişiklik tekliflerinin Başkan Dr. Adnan Ertem tarafından Genel Kurula sunulmasının ve üyelerin bu konuda bilgilendirilmesinin ardından, Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonu üyeleri belirlenerek, raporlar ve teklifler üzerinde çalışmalarına geçildi.

Genel Kurul Toplantısı’nın önceki gün yapılan son oturumunda ise, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporlarıyla birlikte toplantı gündeminde yer alan Yönetim Kurulunun teklifleri Komisyonların görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek oylamaya sunuldu ve karara bağlandı.

Üç gün süren BİK 29. Dönem 7. Toplantısı, bir sonraki Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenmesinin ardından üyelerin dilek ve temennileriyle sona erdi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu; 12’si Basın, 12’si Hükümet ve 12’si Tarafsızlar grubundan seçilen 36 kişiden oluşuyor.

‘ZOR DÖNEMDE ALINAN OLUMLU KARAR HAYIRLI OLSUN’

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, basın camiasını yakından ilgilendiren gelişmeler hakkında ortak açıklama yaptılar.

BİK Yönetim ve Genel Kurulu’na taşıdıkları başlıklarla ilgili bilgiler veren Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, Türkiye’nin içinden geçtiği zor dönemde alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundular. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi ülkemiz son derece kritik ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Gerek döviz kurundaki gerçekdışı artış, gerekse son iki yıldır sektörümüzün yaşamakta olduğu zorluklar, gazeteciliği sürdürülebilir olmaktan hızla uzaklaştırmaktadır.

Doğrudan alım, işlerin birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilandan kaçınma, acil alım ve diğer nedenlerle resmi ilanlardan kaçınma sektörümüzün can suyunda daralmaya/kesilmeye yol açmaktadır.  Hal böyle iken gazete işletmelerimizin kendi çaplarında alacakları tedbirlerin yanı sıra Basın İlan Kurumu mevzuatı çerçevesinde kimi tedbirlerin alınması da zorunluluk halini almıştır.

Bu konuyu değerlendiren BİK Yönetim ve Genel Kurulu ilk aşamada KOSGEB Nitelikli İşgücü İstihdamı Teşviki’nden yararlanan gazetelerin teşvik kapsamında istihdam edilen 2 fikir işçisini bekleme süresine tabi tutmadan, kıdemli sayılmalarını sağlayacak kararı bu gün itibari ile almış bulunuyor.

Bu kararla 3 yıl süreli programdan 50 bin liralık destekten 1 ya da 2 eleman istihdamı ile yararlanan gazetelerimizin hem nitelikli eleman istidamı özendirilmiş hem de kıdemlilik şartı aranmamak sureti ile destek etkinleştirilmiş olacaktır. Böylece İŞKUR İşbaşı Eğitimi ile birlikte KOSGEB Nitelikli Eleman Destek Programı da sistemi içinde daha anlamlı hale gelmiş olacaktır.

İkinci olarak BİK Şubesi bulunan illerde asgari kadro sayısı İstanbul, Ankara- İzmir’de 11, diğerlerinde ise 6 olarak kararlaştırılmıştır. Düzenleme Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile birlikte vasıflı gazetelerde 4 fikir işçisi istihdamı ile benzer bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sektörümüz için daha ağır seyreden krizin hafiflemesi anlamında zamanlama itibari ile son derece önemli olan kararların basınımıza özellikle de Anadolu Basını’na hayırlı olmasını diliyoruz.

Öte yandan, aynı çerçevede değerlendirilebilecek ilave tedbirler konusunda da değerlendirmeler devam etmektedir.

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak kararı Genel Kurula taşıyan Yönetim Kurulu ile bu olumlu kararı alan Genel Kurul Üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Umuyoruz ki bu kararla gazetelerimizin üzerindeki yük biraz daha hafiflemiş olacaktır.” (Haber Merkezi)