BORSADA TEKNİK GÖSTERGELER NASIL YORUMLANMALI

 RSI NEDİR?

RSI (Relative Strength Index) Göreceli Güç Endeksi’dir ve günümüzde en sık kullanılan teknik göstergelerden biridir. Welles Wilder tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir.

RSI şu şekilde hesaplanır;

RSI = 100 – (100/(1+RS))

RSI = AUn / ADn

*RS = Ortalama yükselen hareket / Ortalama düşen hareket

*AUn burada önceki 2 gün içerisindeki mevcut fiyat değerinden daha yüksek kapanış fiyatlarının ortalamasını ifade eder.

*ADn ise önceki n gün içindeki mevcut fiyattan daha aşağı kapanış fiyatlarının ortalamasıdır.

Belirli bir zaman diliminde bazı değerlerde gözlenen keskin artış ya da düşüşler bir momentum çizgisinin belirlenmesinde temel sorunlardan biridir. Bu hareketler momentum çizgisinde ani değişimlere neden olabilir. İşte RSI bu değişimleri en aza indirecek düzleştirme işlemini gerçekleştirir. RSI göstergesi 0 ila 100 arasında değer almaktadır ve bir finansal aracı bir önceki güne göre kıyaslayarak söz konusu finansal aracın iç gücünü yansıtır. RSI osilatörünün 9, 14 ve 25 günlük kullanımı oldukça yaygındır.  RSI eğrisinde 30 seviyesinin altı, aşırı satım; 50 seviyesi denge bölgesi ve 70 seviyesinin üstü, aşırı alımı ifade etmektedir. RSI’da fiyat tepkileri çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Dolayısı ile RSI kısa vadeli alım satım işlemlerinde daha başarılı sonuçlar verebilir. Ek olarak bazı durumlarda RSI grafiğindeki kırımlara fiyat grafiğinden önce gerçekleşebilir.  RSI genel olarak fiyat ile aynı yönde hareket etmektedir. Ancak RSI, grafiği desteklemiyorsa yani fiyat ve RSI arasında uyumsuzluk varsa bir geri çekilme, trend dönüşü olabileceği sonucunu çıkartabiliriz.

 

CCI NEDİR?

CCI (Commodity Channel Index) Emtia Kanal Endeksi, yeni bir trendi belirlemek veya aşırı alım-satım bölgelerine gelmiş piyasa koşullarını belirlemek için kullanılabilecek çok yönlü bir göstergedir. Donald Lambert tarafından 1980 yılında geliştirilmiştir.

CCI şu şekilde hesaplanır;

CCI= (AveP – AveP’nin SMA’sı) / (0,015 x Ortalama Sapma)

*AveP = Ortalama Fiyat = (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3

*0,015 sabiti CCI değerlerinin +100 ile -100 aralığında olmasını sağlar.

Bir menkul kıymetin ortalama fiyatı ile seçilen dönem boyunca araçların ortalaması arasındaki farkın belirlenmesiyle hesaplanır. Bu fark ise zaman periyodundaki ortalama farklı karşılaştırılır. Fiyatların hareketli ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir. Periyot değerine baktığımızda genel olarak 14 periyot kullanılır.

 

CCI indikatöründe alt referans -100 ve üst referans ise +100 seviyesidir. “-100” seviyesinin altı aşırı satım bölgesi olarak ifade edilirken, aşırı alım bölgesi ise “+100” seviyesinin üzeri olarak gösterilir. Aşırı alım bölgesi, fiyatların aşırı yükseldiğini ve her an satışların gelebileceğini söylerken, aşırı satım bölgesi ise fiyatların aşırı düştüğünü ve burada alıma hazır olunması gerektiğini ifade eder. CCI göstergesinin -100 seviyesinin altına düştükten sonra buradan bir tepki alması ve dönüş hareketi yaparak bu seviyenin üzerine çıkması var olan düşüş trendin gücünü kaybettiğine ve büyük olasılıkla bir yükselişin yaşanacağına işaret eder. Bu CCI göstergesinin en güçlü alım sinyalidir. Tam tersi tablo ise kısa pozisyon almak açısından geçerlidir. CCI göstergesini incelerken kullanılan bir diğer metod ise fiyatlarla göstergenin uyumsuzluğudur. Fiyatlar bir önceki zirveyi geçerek yeni zirveler yaparken CCI buna eşlik edemiyor, bir önceki zirvenin altında kalıyorsa bu göstergenin yükselişi desteklemediğine bir işarettir. Fiyatlarda bir düzeltme beklenmelidir. Yeni dipler yapan fiyatlara yeni diplere eşlik etmeyen bir CCI ise düşüşü desteklemiyor ve yukarı yönlü bir düzeltme sinyali veriyor demektir.

STOKASTİK NEDİR?

Bir finansal aracın son kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyatlarına göre değerlendiren göstergedir. George C. Line tarafından geliştirilmiştir. Yatırımcılar arasında “Hız Göstergesi” olarak da bilinmektedir. Stokastik Osilatörünü oluşturan formülde %K isminde çizgisel bir değer hesaplanmaktadır. %K çizgisi değeri; seçilmiş bir zaman diliminde fiyat aralığının en son kapanış fiyatı ile ilişkisini belirlemektedir. %K’nın hareketli ortalaması ise %D’yi verir. %K eğrisi %D eğrisini yukarı yönlü keserse alım; aşağı yönlü keserse, satım sinyali olarak değerlendirilir.

%K = 100*[( C – L) / (H – L)]

C(Close): En son günün kapanış fiyatı

L(Low): Belirlenen periyottaki en düşük fiyat değeri

H(High): Belirlenen periyottaki en yüksek fiyat değeri

Stokastik’te son günlük kapanış fiyatı, belirlenen son X günün en yüksek fiyatına yakınsa fiyatların artacağına, en düşük fiyatına yakında fiyatların düşeceğine yönelik bir beklenti oluşturur. Aşırı alım ve satım bölgelerinin belirlenmesinde etkili bir indikatör olan Stokastik, fiyat değişimlerine karşı oldukça hassastır. Genellikle seçilmiş gün sayısı olarak 5 günlük dönem periyodu tercih edilir.

Stokastik 0 ile 100 arasında bir değer alır. Fiyatın 20’nin altına inmesi aşırı satım bölgesine, 80’in üzerine çıkması aşırı alım bölgesine işaret eder. Fiyatlar zirve veya dip yaparken %K eğrisi yönü onaylamazsa, uyumsuzluktan söz edilebilir ve bu uyumsuzluk trendin döneceği yönünde bir göstergedir.

MACD NEDİR?

MACD (Moving Average Convergence/Divergence), kapanış fiyatına ait iki farklı hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi diğer bir ifadeyle uyumu ve uyumsuzluğu ölçen ve trend takip eden bir göstergedir. Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.

MACD Hesaplanışı;

MACD = (EMA12) – (EMA26)

Standart hesaplanışı 12 Günlük üssel ortalama ile 26 Günlük üssel hareketli ortalamanın farkının alınması şeklindedir.

Bununla birlikte uyarı hattı diğer adıyla sinyal çizgisi; bulunan değerlerin 9 günlük üssel ortalamasıdır ve kesik çizgilerle gösterilir. Orta ve uzun vadeli grafiklerde kullanımı daha elverişli olan MACD göstergesi, sinyal çizgisini aşağı veya yukarı yönlü kırması ile işlem sinyalleri verir. Sinyal çizgisini yukarı yönlü kıran MACD, alım yönünde; aşağı yönlü kıran ise satım yönünde sinyal verir.

MACD fiyat grafiğini onaylamıyorsa yani bir uyumsuzluk söz konusu ise bu durum trendin döneceğine ilişkin bir gösterge olarak düşünülebilir. Bunun yanında sıfır seviyesine yakın hareket eden MACD’nin hatalı sinyaller üretme ihtimali vardır. MACD’de barların boyunun uzaması kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki farkın arttığını gösterir ve trendin güçlü olduğunu işaret eder. MACD’deki barların boyunun kısalması ise yükselen veya düşen trendin yatay hale geldiğini ifade etmektedir.

Merkezi İstanbul Maslak’ta bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Göktürk, Ankara İrtibat Büroları ve Çorum Şube ile BİST, VİOP, Forex, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler (Futures), Bireysel Portföy Yönetimi ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Ahlatcı Yatırım markasıyla sermaye piyasası faaliyetlerine başlayan kurumumuz, kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahiptir. Sizde yatırımlarınızı Ahlatcı Yatırımda değerlendirebilirsiniz.

Çorum Şube İletişim Bilgileri;

Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez-Çorum  

Çağrı Merkezi:

444 0 968 - 0850 450 0066

İletişim:

tel :  +90 364 211 1019

fax : +90 212 290 2141

+90 538 406 7166

E-mail:

[email protected]