Tarihi Ayakkabıcılar Arastası restore edilecek

Çorum’un en eski ticaret merkezlerinden birisi olan tarihi Ayakkabıcılar Arastası restore edilecek. 

Tarihi Ayakkabıcılar Arastası restore edilecek

Çorum’un en eski ticaret merkezlerinden birisi olan tarihi Ayakkabıcılar Arastarestore edilecek. 

“Çöplük Çarşısı” olarak da bilinen ve 19. yüzyılın son dönem çarşıları arasında yer alan tarihi arasta, milletin ticari ahlakını, ahilik teşkilatının değerlerini yansıtması bakımından da kıymet arz ediyor. Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, esnaf teşkilatlarıyla birlikte arastada sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacak. Aslına uygun bir şekilde yeniden restore edip, burayı bir ticaret merkezi olarak tekrar Çorum’un sosyal ve ekonomik hayatına kazandırılacak. 
Arastanın sağlıklaştırma projesinin tanıtımında konuşan Belediye Başkanı Zeki Gül, şehrin en eski ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezin ‘Arasta” olarak ta bilinen Çöplük Çarşısı olduğunu belirterek, çarşının hem ticari gelenek olan Ahilik kültürünün yaşatılması hem de şehircilik anlayışını yansıtması bakımından çok önemli ve şehirdeki az sayıdaki eserlerden bir tanesi olduğunu söyledi. 


Bu alanın camisiyle, hanıyla, hamamıyla, ticaret haneleriyle bir bütün olduğunu hatırlatan Başkan zeki Gül, “Arastamızın 4. grup kültür varlığı olarak korunması, yaşatılması gerekiyor. Biz de öyle yapacağız. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde arastamızda ve Dikiciler çarşımızda çok kapsamlı bir “sağlıklaştırma” çalışması yapacağız. Bu çalışmamızda en önemli paydaşlarımızdan biri de burada bulunan esnaf kardeşlerimiz. Oluşturduğumuz ortak akılla burada Çorum’un yüz akı bir çalışma yapacağız. Arastamızı aslına uygun bir şekilde yeniden restore edip, burayı bir ticaret merkezi olarak tekrar Çorum’un sosyal ve ekonomik hayatına kazandıracağız.“Çöplük Çarşısı” 19. yüzyılın son dönem çarşıları arasında özel bir yere sahip. Çarşımız milletimizin ticari ahlakını, ahilik teşkilatımızın değerlerini yansıtması bakımından da kıymet arz ediyor. Bu yüzden tarihi ve kültürel niteliği haiz eserleri korumak, yaşatmakla görevli kurumlarımız, Belediyemiz işbirliği ile bu tarihi çarşıyı yeniden ihya edeceğiz. Yeniden hemşehrilerimizin, esnafımızın hizmetine sunacağız” dedi. 


Gerek Ayakkabıcılar Arastasında ve gerekse Dikiciler Arastasında sadece arasta kısımlarının olmadığına dikkat çeken Başkan Gül, “Burada Çorum’un kültür hayatına, geleceğine kazandırılacak çok kıymetli eserler de var. Dikiciler Arasının bitişiğinde Selçuklu eseri olan Güpür Hamamı bulunuyor. Çöplük Çarşısında arasta içerisinde 1 tane tarihi kilise var. Arastanın batısında Eski Ceza Evi, (Taş Han) ve Paşa Hamamı var. Güneyinde ise şu an Belediyemiz tarafından restorasyonu devam eden Velipaşa Hanı var. Yani şehrimizin kalbi niteliğinde olan 15 bin metrekarelik alanda çok sayıda tarihi mirasımız olan eser bulunuyor. Turistik potansiyeli de yüksek bir alan Bu eserlere ilave olarak Çarşı Alanında ayakkabıcıların, terzilerin, manifaturacıların, bıçakçıların, dericilerin, hırdavatçıların, tarım ilaç satanların bulunduğu 300’den fazla dükkan yer alıyor. Yüzlerce kardeşimiz burada istihdam ediliyor. Dolayısıyla sadece kültürel anlamda değil ekonomik anlamda da şehrimiz için çok kıymet arz eden bir ticaret sahası” ifadelerini kullandı. 


Tarihi arasta da yapılacak çalışmalarla ilgili de açıklama da bulunan Başkan Gül, “Proje Taslak Çalışmasının” başlamasıyla birlikte şehrimizdeki tarihi bütünlüğü olan çarşımızın hayat bulması için en büyük adım atılmış oldu. Sağlıklaştırma projesinin ilk aşama olan “Proje Taslak Çalışması ve Hazırlanan Projenin Kamuoyuna Duyurulması” aşamasında buradaki tüm esnafımızdan görüş alacağız. Bu aşama yaklaşık bir aylık bir zaman dilimini kapsıyor. Şu anda da bu aşamadayız. Biz buradaki tüm esnafımızın görüşlerini alacağız. 15 Temmuz tarihine kadar bu aşamayı neticelendireceğiz. Bu tarihten itibaren ise burada bulunan tüm yapıların, eserlerin, dükkanların rolöve, sağlıklaştırma projelerinin hazırlanma süreci başlayacak. Tüm dükkanların, tarihi eserlerin fotoğrafı çekilecek, fiziki yapıları incelenecek, mevcut durumları, nasıl bir çalışma yapılması gerektiği araştırılacak. 10 ay sürecek olan bu aşamada tarihi yapılara, dükkanlara nasıl bir müdahalede bulunmamız lazım bunların tespitini yapacağız. Hazırladığımız projeyi Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunacağız. Kurulumuz projeyi kabul ettiği takdirde uygulamada üçüncü aşamaya geçeceğiz. Üçüncü ve son aşamada da gerek proje taslak çalışmasında gerek “sağlıklaştırma” projesinde edindiğimiz verilere göre uygulama safhası başlayacak. Üçüncü aşama 12 aylık bir zaman dilimini kapsıyor. Bu süreç içerisinde de gerekli restorasyon çalışmaları tamamlanıp Çöplük Çarşımızı ve Dikiciler Arastamızı, buralarda bulunan tarihi mekanları ihya etmiş, Çorum’un kültür ve turizm hayatına kazandırmış olacağız” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER