Şampiyon kupasını 4-1’le aldı

2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bun­da şam­pi­yon­lu­ğu da­ha ön­ce ga­ran­ti­le­yen Mi­mar Si­nan Genç­liks­por son ma­çın­da Me­ci­tö­züs­por’u 4-1 ye­ne­rek ku­pa­sı­nı al­dı.

Şampiyon kupasını 4-1’le aldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bun­da şam­pi­yon­lu­ğu da­ha ön­ce ga­ran­ti­le­yen Mi­mar Si­nan Genç­liks­por son ma­çın­da Me­ci­tö­züs­por’u 4-1 ye­ne­rek ku­pa­sı­nı al­dı.

Me­ci­tö­zü il­çe sa­ha­sın­da oy­na­nan maç­ta ilk üç da­ki­ka iki ta­kım kar­şı­lık­lı gol­ler­le 1-1 be­ra­ber­lik­le kar­şı­laş­ma­ya baş­la­dı­lar. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­sın­da öne ge­çen Mi­mar Si­nan ikin­ci ya­rı­nın ba­şın­da far­kı iki­ye çı­kar­dı. Son bö­lüm­de bul­du­ğu gol­le ra­ki­bi önün­de 4-1 öne ge­çen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım sa­ha­dan bu skor­la ga­lip ay­rı­la­rak se­zo­nu 15 pu­an­la şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­dı. Ma­çın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le 2. Ama­tör Kü­me şam­pi­yo­nu olan Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ku­pa­sı­nı ASKF Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ay­lar’dan al­dı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2018, 09:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER