Tarık Demir finalde

Macaristan’da devam eden U 18 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Tarık Demir 1500 metre serisinde şampiyona rekorunu kırarak birinci oldu finalde yarışmaya hak kazandı.

Tarık Demir finalde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum’un At­le­tizm bran­şın­da­ki en ba­şa­rı­lı is­mi olan Ta­rık De­mir Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda fi­na­le yük­sel­di.
Ma­ca­ris­tan’da de­vam eden U 18 Av­ru­pa At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda 1500 met­re­de mil­li for­ma­yı gi­yen Ta­rık De­mir ön­ce­ki ak­şam ya­pı­lan ele­me se­ri­le­rin­de ken­di eta­bın­da 3.55.49’luk de­re­ce­si ile şam­pi­yo­na re­ko­ru­nu kı­ra­rak bi­rin­ci ol­du ve fi­na­le yük­sel­di.
Ta­rık De­mir dün ak­şam se­an­sın­da ise fi­nal­de kür­sü­ye çık­mak için çok zor­lu ra­kip­le­ri ile mü­ca­de­le et­ti. Li­se­ler Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı ve bir çok ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­ze­de mil­li ta­kım­da ko­şan Ta­rık De­mir ilk kez ka­tıl­dı­ğı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda kür­sü­ye çık­ma­yı he­def­li­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER