Ülkemizde yaşanan yıkıcı depremin etkilerinin ekonomik faaliyetlere ve borsaya olan yansımaları değerlendirilmeye devam ederken aynı zamanda yatırımcıların gündeminde pay geri alımları, temettü ve sermaye artırımları kavramları da takip ediliyor.

Deprem sonrası borsada pay geri alımlarında işlemlerin kolaylaştırılması alınan bir dizi önlemlerin arasında yer almıştı. Hisse geri alımlarında yüzde 15 olan stopaj vergisi sınırlanmıştı. 30 gün kuralı ile birlikte ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanmasına karar verilmişti. Yapılan bu düzenlemeden sonra borsada şirketler arka arkaya pay geri alımlarına ya da alım büyüklüklerini artırmaya başladı. Öncelikle pay geri alımı şirketlerin belli bir fiyat aralığında ve belirli bir pay adedine kadar kendi paylarını geri alması olarak tanımlanabilir. Şirketler bunu bazen hisselerin değer kazanması, öz sermayelerinin artması ya da var olan değerini hisse fiyatlarında yaşanan aşırı oynaklığı azaltarak koruması hedefi ile bazen de hissedarlarına nakit desteği sağlamak ve şirket hisselerine olan güveni tazelemek için yapabilir. Bir başka açıdan da şirket payların kontrolünün rakiplerin eline geçmesini de önleyebilir. Borsada 50’den fazla şirketin pay geri alımlarına başlayacağı ya da revizeye gideceği bu dönemde Türk Hava Yolları 9 milyar TL, İş Bankası 3 milyar TL, Ereğli Demir Çelik 2 milyar TL hacim ile pay geri alımı yapacaklarını açıklayan bazı şirketlerden oldu. Vakıfbank ise pay geri alımları için toplamda 1 milyar TL ile limit artışına gitti. Halkbank 750 milyon TL tutarına 1 milyar 500 milyon TL ilave ile limit artırımına giden bir diğer şirket oldu.

Mart ayının gelmesi ile birlikte bir başka gündem de temettü kavramı etrafında şekillendi. Şirketler 2022 yılına ait bilançolarını açıkladı ve açıklamaya devam ediyor. Firmalar gerçekleşen karlar üzerinden nakit temettü ödemeleri yapacak. Bu dönemde birçok yatırımcı tarafından temettü şirketleri, temettü tarihleri ve temettü oranları takip edilmeye başlandı. Temettü şirketlerin hissedarlarına payları oranında dağıttığı kar payıdır. Genelde 3 ayda bir ve bilanço dönemlerinden sonra yıllık bilançoda açıklanan net kardan ve ayrılmış yedek akçeden verilir. Temettü hak edişi için genel kurulun belirlediği tarihte hisse senedi sahibi olmanız gerekir. Temettü dağıtım tarihleri borsaya bildirilerek duyurulur. Duyuru tarihinde hissenizin olması ve dağıtım tarihinde de hesabınızda bulunması gerekir. Bir başka ifade ile dağıtım tarihinden önceki gün kapanışta hisseye sahip iseniz temettü hakkından yararlanabilirsiniz. Bunun için hisseyi belirli bir süre tutmanıza yahut belirli bir lot üzerinde almanıza gerek yoktur, 1 lot bile alsanız payınızın oranında temettü alırsınız. Bugün temettü şirketi olarak nitelendirilen şirketlerin sınıflandırılmasında aradığımız belli başlı kriterler bulunmaktadır. Bir şirketin yatırımcı nezdinde temettü şirketi olarak adlandırılabilmesi için öncelikle her yıl düzenli temettü dağıtımı yapıyor olmasını isteriz. Şirketin son 10 yıllık dönemine baktığımızda en fazla 1 ya da 2 yıl fire ile temettü ödemeyi ilke edinmiş olmalı. Bir diğer husus ise yüksek verimlilik ve artan temettü oranları ile dağıtım yapılması. Temettü verimi dediğimiz kavram, dağıtılan net temettü miktarının hisse değerine oranlanması ile bulunur. Şöyle ki; elinizde X şirketine ait bir hisse var ve hissenizin değeri 100 TL. Şirket hisse başına 5 TL temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Bu durumda (hisse başına ödenen temettü/hisse fiyatı)x100 formülü ile temettü verimi %5 olur. İşte bu oranın yüksek olması yatırımcılar tarafından bir kriterdir ve her temettü dağıtım yılında bir önceki yıla göre bu oranın artması istenir.  Temettü dağıtımlarının başladığı dönem de bu hafta takvime göre TUPRS (Tüpraş) %7,57 verim oranı ile pay başına 45,41 TL ve TTRAK (Türk Traktör) %6,67 verim oranı ile pay başına 39,34 TL temettü dağıtacak. Sırasıyla önümüzdeki dönemde TOASO (Tofaş), AGESA (Agesa Hayat) ve MEDTR (Meditera) hisseleri temettü dağıtacaklar şirketlerden bazıları olarak takip ediliyor.

Bir şirketin esas sermayesine karşın hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni paylar ihraç ederek şirket sermayesinin artırılmasına sermaye artırımı diyebiliriz. Şirketlerin sermaye artırımlarına gitmesindeki en önemli sebep kaynak bulma ihtiyacının hasıl olması, vergi avantajları ve hisse senedinin değerinin yükseltilmesinin istenmesidir. Sermaye artırımı bedelli sermaye artırımı ya da bedelsiz sermaye artırımı olarak yapılabilir. Dış kaynakların kullanılarak sermayenin artırılmasına bedelli sermaye artırımı denir. Burada bir başka kavram rüçhan hakkıdır. Bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılması hakkına rüçhan hakkı denir. Hissedarlar hisse senetleri üzerinde bulunan yeni pay alma ya da rüçhan kuponunu kullanarak ve sermaye artış bedelini şirkete ödeyerek sahip olduğu hisse miktarını öncelikli olarak artırmış olur. Şirket kaynaklarının kullanılarak sermayenin artırılmasına ise bedelsiz sermaye artırımı denir. Sermayenin artırılması şirket ortaklarının sermayenin artırılmasına katkı sağlamasıyla, şirket karının ortaklara dağıtılmadan sermayeye eklenmesiyle, şirketin bir başka şirket ile birleşmesiyle ya da yeni ortaklık ilişkilerine girilmesiyle ve şirket borçlarının sermayeye dönüştürülmesi gibi birçok yöntem ile gerçekleştirilebilir.                                   

  Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım (AHGAZ), Tüpraş (TUPRS), Girişim Elektrik (GESAN) ve Otokar (OTKAR) 2023 yılında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay bekleyen şirketlerden bazıları.

Merkezi İstanbul Maslak’ta bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Göktürk, Ankara İrtibat Büroları ve Çorum Şube ile BİST, VİOP, Forex, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler (Futures), Bireysel Portföy Yönetimi ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Ahlatcı Yatırım markasıyla sermaye piyasası faaliyetlerine başlayan kurumumuz, kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahiptir. Sizde yatırımlarınızı Ahlatcı Yatırımda değerlendirebilirsiniz.

Çorum Şube İletişim Bilgileri;

Gülabibey Mahallesi, Eğridere Sokak No:17 Merkez-Çorum

Çağrı Merkezi:

444 0 968 - 0850 450 0066

İletişim:

tel : +90 364 211 1019

fax : +90 212 290 2141

+90 538 406 7166

Email:

[email protected]